Đồ mỹ nghệ bạc cao cấp KingSilver, thương hiệu bạc Vietnam