TẦM NHÌN, SỨ MỆNH, GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Tầm nhìn:

Trở thành thương hiêu Ghế lười hạt xốp tốt nhất và dẫn đầu trong thị trường phân phối tại Việt Nam.

Sứ mệnh:

Nâng tầm giá trị cho doanh nghiệp Việt.

Giá trị cốt lõi: